Which certificates can I use? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Which certificates can I use?

Uppdaterad 21 Jun, 2021

EPP-certifikat hanteras av registrarerna. Våra registrarer kan själva ändra och uppdatera certifikat för .se och .nu. Det enda som våra nya EPP-servrar validerar är certifikatets giltig-hetsdatum vilket innebär att alla certifikat oavsett utfärdare, godkänns.