Lansering av nytt Registrar-API | Launch of new Registrar-API - Nyheter / Release announcements - Support Portal | Registry Services

Lansering av nytt Registrar-API | Launch of new Registrar-API

24 Mar, 2020 Release announcements

I mars 2020 lanserade vi ett nytt Registrar-API.  Detta registrar-API ersätter inte på något sätt EPP eller registrarwebben utan ska ses som ett komplement i de fall där EPP-protokollet eller registrarwebben är mindre lämp­ligt att använda eller där stöd saknas.


Registrarwebben erbjuder redan en möjlighet att hämta den här typen av information men det kan vara svårt att automatisera kontinuerliga avstämningar. 

Det som går att göra via vårt Registrar-API i nuläget är följande:-

- Hämta en lista över egna domäner och filtrera ut domäner i den listan, exempelvis söka ut förfallna domäner eller domäner som förfaller inom x antal dagar
- Hämta en fakturaspecifikation för en viss faktura
- Hämta en lista över domäner som snart kommer att frisläppas

Ni finner en komplett dokumentation av API:et på följande sida: https://api.registry.se/docs/index.html

Launch of new Registrar API

In March 2020, we launched a new Registrar API. This Registrar API does not in any way replace the EPP or registrar web, but should be seen as a supplement in cases where the EPP protocol or registrar web is less suitable to use or where support is lacking. The registrar website already offers an opportunity to get this type of information, but it can be difficult to automate continuous reconciliation.

What can be done via our Registrar API right now are the following:

- Download a list of your own domains and filter out domains in that list, for example, search for expired domains or domains that expire within x number of days
- Download an invoice specification for a specific invoice
- Download a list of domains that will soon be released

You can find a complete documentation of the API on the following page: https://api.registry.se/docs/index.html