Statistik återförd i nya registrarwebben | Stats restored in the new registrar website - Nyheter / Release announcements - Support Portal | Registry Services

Statistik återförd i nya registrarwebben | Stats restored in the new registrar website

19 {date}, 2024 Release announcements

I förra veckan återförde vi statistiken under menyn "Statistik" i den nya registrarwebben. Till stora delar är det ungefär samma statistik som också fanns på den gamla registrarwebben, men vi har bland annat förbättrat presentationen vilket förhoppningsvis gör det hela mer överskådligt och mer lättläst. På sikt kan vi även komma att lägga till ytterligare statistik om behov finns.

Statistiken är indelad i tre undermenyer:

- Min statistik
Här hittar ni olika typer av statistik som relaterar till ert registrarkonto.

- Min ranking
Under denna meny kan ni se er egen ranking i jämförelse med andra registrarer. Det kan exempelvis vara er ranking för antalet nyregistreringar den här månaden i jämförelse med övriga registrarer.

- TLD statistik
Här kan ni se diverse statistik som rör våra två toppdomäner .se och .nu.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss på registry@internetstiftelsen.se om ni har några frågor eller synpunkter!

Stats restored in the new registrar website

Last week we restored the statistics under the menu "Stats" in the new registrar web. For the most part, it is about the same statistics that were also available on the old registrar website. But among other things we have improved the presentation, which hopefully makes the whole thing more clear and easier to read. In the future, we may also add additional statistics if we see a need.

The statistics are divided into three submenus:

- My statistics
Here you will find different types of statistics that relate to your registrar account.

- My ranking
Under this menu you can see your own ranking in comparison with other registrars. For example, it could be your ranking for the number of new registrations this month in comparison with all other registrars.

- TLD statistics
Here you can see various statistics concerning our two top-level domains .se and .nu.

You are more than welcome to contact us at registry@internetstiftelsen.se if you have any questions or comments!