Svenskarna och internet | The Swedes and the Internet - Nyheter / General - Support Portal | Registry Services

Svenskarna och internet | The Swedes and the Internet

18 Oct, 2022 General

Årets upplaga av rapporten Svenskarna och internet

De allra flesta svenskar, 94% av befolkningen, använder internet och dess tjänster och nästan alla gör det dagligen.

Det visar årets rapport av Svenskarna och Internet. Internetanvändarna har utmaningar i form av krånglig teknik samt en oro för sin personliga integritet och att drabbas av olika nätbrott. Samtidigt ser vi att många vidtar åtgärder för att på olika sätt skydda sig från de risker som finns.

Användningen av e-legitimation har ökat ordentligt – på ett år har andelen som dagligen använder mobilt Bank-id gått upp från 47 till 71 procent.

Svenskarna och internet är en undersökning som genomförs årligen av oss på Internetstiftelsen. En sammanfattning av årets rapport av svenska folkets internetvanor finns via länken https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/sammanfattning/


The annual report ‘The Swedes and the Internet’ is here

The vast majority of Swedes use the internet and its services. 94% of the population uses the internet, and almost everyone does it daily. This is one of the highlights in the annual report ‘The Swedes and the Internet’. Internet users face challenges in the form of complicated technology, concerns for their personal integrity and of being affected by various cybercrimes. At the same time, we see that many are taking various measures to protect themselves from the risks that exist.

The use of electronic identification has increased substantially – in one year, the percentage who use mobile Bank-ID (eID) daily has risen from 47 to 71 percent.

The survey The Swedes and the Internet is conducted annually by The Swedish Internet Foundation. Please find a summary of this year's edition of the report at the link https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/summary-in-english/