Registraravtal

Internetstiftelsen har ett gemensamt registraravtal för både .se och .nu.

Här finner du en kopia av avtalet.