Guides

Webbkurs domänkunskap

En kurs för Internetstiftelsens blivande registrarer. Den här kursen ska ge kunskap om vad Internetstiftelsen gör samt ge en inblick i registrar- och domännamnsvärlden. Kursen består av 3 lektioner, allmän grundinformation, rutiner gällande registreringstjänster samt tvistlösning.

View Guide

Online course - Domain knowledge

A course for The Swedish Internet Foundations becoming registrars. This course will provide knowledge of what The Swedish Internet Foundation does and provide an insight into the world of registrar and domain names. The course consists of 3 lessons, general basic information, routines regarding registration services and dispute resolution.

View Guide