Servicefönster 1 februari | Service window February 1 - News / System maintenance - Support Portal | Registry Services

Servicefönster 1 februari | Service window February 1

20 Jan, 2023 System maintenance

Den 1 februari har vi ett servicefönster

Systemunderhållet börjar klockan 21:00 CET och slutar senast klockan 02:00 CET och det innebär driftstopp på registry-systemen.

En översikt med årets planerade servicefönster finns tillgänglig på följande sida: https://internetstiftelsen.se/domaner/domannamnsbranschen/teknik/driftinformation/

Servicefönster och underhåll bör inte förväxlas med releaser.  Vi genomför nästan dagligen releaser utan driftsstopp. Om en release skulle innebära ett planerat driftstopp så kommer vi att informera om det i god tid.

Please be aware of our service window on February 1

The system maintenance starts at 21:00 CET and ends no later than 02:00 CET and involves downtime on the Registry systems.

This year's scheduled maintenance plan is available at the website of The Swedish Internet Foundation, https://internetstiftelsen.se/en/tech-tools/maintenance-information/

Maintenance is not the same thing as Releases.  We deploy releases almost everyday without any downtime. However, if a release would require downtime we will inform you well in advance.