Har vi som registrar fullt ansvar för kontroll av uppgifter? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Har vi som registrar fullt ansvar för kontroll av uppgifter?

Uppdaterad 4 May, 2020

Registraren ska på lämpligt sätt kontrollera riktigheten i de uppgifter som innehavaren är skyldig att lämna. Uppgifterna ska vara valida och aktuella för att säkerställa god registerkvalitet.