Använder sig Registry Services av så kallad automatisk förnyelse? - Kunskapsbas / Rutiner / Förnyelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Använder sig Registry Services av så kallad automatisk förnyelse?

Uppdaterad 30 Apr, 2020

Nej, registraren måste aktivt förnya de domäner som ska förnyas. En förnyelse görs genom att använda EPP-kommandot ”renew”.