Använder sig Registry Services av så kallad automatisk förnyelse? - Kunskapsbas / Rutiner / Förnyelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Använder sig Registry Services av så kallad automatisk förnyelse?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

Nej, registraren måste aktivt förnya de domäner som ska förnyas. En förnyelse görs genom att använda EPP-kommandot ”renew”.