As registrars, are we entirely responsible for checking information? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

As registrars, are we entirely responsible for checking information?

Uppdaterad 21 May, 2020

Registraren ska på lämpligt sätt kontrollera riktigheten i de uppgifter som innehavaren är skyldig att lämna. Uppgifterna ska vara valida och aktuella för att säkerställa god registerkvalitet.