Har vi som registrar fullt ansvar för kontroll av uppgifter? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Har vi som registrar fullt ansvar för kontroll av uppgifter?

Uppdaterad 29 Maj, 2020

Registraren ska på lämpligt sätt kontrollera riktigheten i de uppgifter som innehavaren är skyldig att lämna. Uppgifterna ska vara fullständiga och korrekta för att säkerställa god registerkvalitet.