Can I provide a registrar with a technical platform without being a registrar myself? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Can I provide a registrar with a technical platform without being a registrar myself?

Uppdaterad 21 May, 2020

Ja, det viktiga är att registraren har ingått registraravtal med Internetstiftelsen.