Kan jag erbjuda en teknisk plattform åt en registrar utan att själv vara registrar? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Kan jag erbjuda en teknisk plattform åt en registrar utan att själv vara registrar?

Uppdaterad 11 May, 2020

Ja, det viktiga är att registraren har ingått registraravtal med Internetstiftelsen.