Can Registry Services help a registrant implement a redelegation (nameserver management)? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av namnservrar - Support Portal | Registry Services

Can Registry Services help a registrant implement a redelegation (nameserver management)?

Uppdaterad 25 Apr, 2020

Nej, det är något innehavaren begär hos sin registrar. Om du inte är nöjd med din registrar finns alltid möjligheten att byta. Det är registrarens uppgift att utföra registreringstjänsten och tillse att de har tillräckligt med resurser och kompetens för att utföra detta.