Kan Registry Services hjälpa en innehavare med att göra en ompekning? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av namnservrar - Support Portal | Registry Services

Kan Registry Services hjälpa en innehavare med att göra en ompekning?

Uppdaterad 6 Apr, 2020

Nej, det är något innehavaren begär hos sin registrar. Om du inte är nöjd med din registrar finns alltid möjligheten att byta. Det är registrarens uppgift att utföra registreringstjänsten och tillse att de har tillräckligt med resurser och kompetens för att utföra detta.