Det har gått flera dagar men min begärda ändring har inte genomförts. Vad kan det bero på? - Kunskapsbas / Teknik / Automatiserad DNSSEC - Support Portal | Registry Services

Det har gått flera dagar men min begärda ändring har inte genomförts. Vad kan det bero på?

Uppdaterad 29 Oct, 2021

Det är en rad villkor som alla måste vara uppfyllda för att en begärd ändring ska genomföras. (Ändringar för en redan signerad domän genomförs normalt inom ett dygn, medan signering av en tidigare osignerad domän tar tre dygn. ) Så här är några saker du bör kontrollera innan du kontaktar support:

  1. Någonting kan ha ändrats, så att det inte är samma information vid alla tre sökningarna.
  2. Är domännamnets status ACTIVE?
  3. Domännamnet får inte vara märkt med Registry Lock!
  4. Är CDS-posten korrekt skriven?
  5. Om CDNSKEY-poster har publicerats, stämmer innehållet med motsvarande CDS-poster?
  6. Systemet hanterar högst sex samtidiga CDS-poster per domännamn.
  7. Samtliga namnservrar för domännamnet måste validera DNSSEC för domänen och dessutom publicera samma CDS RR-set.