Does a registrant have to belong to a certain registrar for a certain amount of time before changing registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Does a registrant have to belong to a certain registrar for a certain amount of time before changing registrar?

Uppdaterad 21 Apr, 2020

Nej, något sådant krav finns inte. Det står innehavaren fritt att byta registrar när denne så önskar.