Måste en innehavare tillhöra en viss registrar viss tid innan byte av registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Måste en innehavare tillhöra en viss registrar viss tid innan byte av registrar?

Uppdaterad 5 Apr, 2020

Nej, något sådant krav finns inte. Det står innehavaren fritt att byta registrar när denne så önskar.