Era EPP-servrar skickar taggar med “dom”, “con” och “hos” istället för “domain”, “contact” och “host”. Är inte det fel? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Era EPP-servrar skickar taggar med “dom”, “con” och “hos” istället för “domain”, “contact” och “host”. Är inte det fel?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

Någon kan verkligen tro det, men namnområdets prefix är inte en del av standarderna. Vi rekommenderar att ni använder en XML-parser och en XPath-motor. Det gör att du kan använda dina egna prefix.

RFC 5730 Avsnitt 2 säger tydligt:

 “EPP använder XML-namnutrymmen för att tillhandahålla ett utsträckbart ramverk för objekthantering och för att identifiera scheman som krävs för XML-instansseparering och validering. Dessa namnutrymmen och schemadefinitioner används för att identifiera både basprotokollschemat och scheman för hanterade objekt. XML-namnområdet för prefix som används i exempel (till exempel strängen "foo" i "xmlns: foo") är enbart för illustrativa syften. En överensstämmande implementering MÅSTE INTE kräva användning av dessa eller andra specifika namnutrymme-prefix. ”