Erbjuder Registry Services något API? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Erbjuder Registry Services något API?

Uppdaterad 4 Aug, 2020

Registry Services erbjuder ett  REST-API som utgör ett komplement till registrarwebben i vissa fall. REST-API:et är dock ingen ersättare till EPP.

Du behöver en API-klient för att kunna använda API:et och den skapar du genom att logga in på registrarwebben. När du skapar en API-klient visas en "hemlighet" som endast visas en gång. Den behöver du för att kunna autentisera dig mot API:et så spara den på ett säkert sätt. 1-4 stycken IP-adresser måste också anges när du skapar API-klienten.

Det som går att göra via REST-API:et är bland annat:

  • Hämta en lista över egna domäner och filtrera ut domäner i den listan, exempelvis söka ut förfallna domäner eller domäner som förfaller inom x antal dagar   
  • Hämta en lista över domäner som snart kommer att frisläppas   
  • Hämta en fakturaspecifikation för en viss faktura

Ni finner en komplett dokumentation av API:et på följande sida: https://api.registry.se/docs/index.html