Får registraren ta ut en avgift när en innehavare vill byta registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Får registraren ta ut en avgift när en innehavare vill byta registrar?

Uppdaterad 28 Apr, 2020

Avlämnande registrar har inte rätt att ta betalt av innehavaren men den mottagande registraren har rätt att ta betalt vid byte av registrar.