Får registraren ta ut en avgift när en innehavare vill byta registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Får registraren ta ut en avgift när en innehavare vill byta registrar?

Uppdaterad 5 Apr, 2020

Avlämnande registrar har inte rätt att ta betalt av innehavaren men den mottagande registraren har rätt att ta betalt vid byte av registrar.