Får vi ta betalt som mottagande registrar vid byte av registrar om till exempel domännamnet redan är förnyat flera år framåt? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Får vi ta betalt som mottagande registrar vid byte av registrar om till exempel domännamnet redan är förnyat flera år framåt?

Uppdaterad 30 Apr, 2020

Ja, det är helt okej att ta betalt som mottagande registrar. Avlämnande registrar får däremot inte ta betalt för byte av registrar (utlämnande av auktoriseringskod).