Får vi ta betalt som mottagande registrar vid byte av registrar om till exempel domännamnet redan är förnyat flera år framåt? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Får vi ta betalt som mottagande registrar vid byte av registrar om till exempel domännamnet redan är förnyat flera år framåt?

Uppdaterad 5 Apr, 2020

Ja, det är helt okej att ta betalt som mottagande registrar. Avlämnande registrar får däremot inte ta betalt för byte av registrar (utlämnande av auktoriseringskod).