Gäller ångerrätten mellan registry och registrar? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Gäller ångerrätten mellan registry och registrar?

Uppdaterad 4 May, 2020

Ångerrätten i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller konsumenter och går därför inte att tillämpa i relationen mellan registrar och registry.