Gäller ångerrätten mellan registry och registrar? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Gäller ångerrätten mellan registry och registrar?

Uppdaterad 5 May, 2020

Ångerrätten i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller konsumenter och går därför inte att tillämpa i relationen mellan registrar och registry.