Har ni några servicefönster som kan påverka registry-systemet? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Har ni några servicefönster som kan påverka registry-systemet?

Uppdaterad 11 Apr, 2020

Information om våra planerade systemunderhåll för året finns upplagd här, https://internetstiftelsen.se/domaner/domannamnsbranschen/teknik/driftinformation/

På dessa datum kommer vi att utföra underhållsarbete på våra tekniska system, vilket innebär att våra system kan vara otillgängliga. Systemunderhållet börjar klockan 21:00 CET och slutar senast klockan 02:00 CET.

Notera att detta inte ska förväxlas med "releaser" som vi genomför nästan dagligen utan något driftstopp. Men om en "release" kräver driftstopp kommer vi att informera om det i god tid innan.