Har Registry Services en funktion för att massuppdatera domäner? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Har Registry Services en funktion för att massuppdatera domäner?

Uppdaterad 4 May, 2020

Nej, Registry Services har inte en särskild funktion för "massuppdateringar" för någon typ av objekt.  Funktion, script eller dylikt för "massuppdateringar" (bulk-funktion) får registraren själv ta fram.