Har Registry Services en funktion för att massuppdatera domäner? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Har Registry Services en funktion för att massuppdatera domäner?

Uppdaterad 11 May, 2020

Nej, Registry Services har inte en särskild funktion för "massuppdateringar" för någon typ av objekt. Uppdateringar görs via EPP oavsett om det rör en eller flera uppdateringar. Funktion, script eller dylikt för "massuppdateringar" är något registraren får ta fram själv.