How long is an authorization code valid in the event of changing registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

How long is an authorization code valid in the event of changing registrar?

Uppdaterad 16 Apr, 2020

Auktoriseringskodens giltighetstid gäller fram till dess ett byte av registrar har genomförts eller när en ny kod genereras. Det kan dock finnas undantagsfall när Registryt kan diskvalificera auktoriseringskoder från registrarer, exempelvis vid avslut av registrarer.