Hur länge gäller en auktoriseringskod för byte av registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Hur länge gäller en auktoriseringskod för byte av registrar?

Uppdaterad 5 Apr, 2020

Auktoriseringskodens giltighetstid gäller fram till dess ett byte av registrar har genomförts eller när en ny kod genereras. Det kan dock finnas undantagsfall när Registryt kan diskvalificera auktoriseringskoder från registrarer, exempelvis vid avslut av registrarer.