Hur avgörs tvister om domännamn? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Hur avgörs tvister om domännamn?

Uppdaterad 2 Apr, 2020

Det är principen ”först till kvarn” som gäller för tilldelning av .se- och .nu-domännamn. Om någon anser sig ha bättre rätt till domännamnet än innehavaren går det att pröva tilldelningen av domännamnet i efterhand. Beroende på om det gäller en .se-domän eller en .nu-domän görs prövningen av rätten till domännamnet på olika sätt.

Om tvisten gäller en .se-domän avgörs tvister om rätten till domännamnet i Internetstiftelsens Alternativa tvistlösningsförfarande (ATF). ATF finns till för att man på ett enkelt sätt, utan att behöva gå till domstol, ska kunna pröva tilldelningen av ett domännamn i efterhand.

För att nå framgång i ATF behöver den som ansöker om tvistlösning visa att alla dessa tre omständigheter (rekvisit) är uppfyllda:

1. Sökanden måste ha en rättighet (till exempel ett varumärke eller en firma) med giltighet i Sverige, 

2. Innehavaren av domännamnet ska ha handlat i ond tro när den registrerade eller använde domännamnet, och

3. Innehavaren ska inte heller ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

Mer information om ATF finns här:
https://internetstiftelsen.se/domaner/tvistlosning/tvistlosning-for-se-domaner/.

Om tvisten gäller en .nu-domän hanteras tvisten av den av ICANN godkänna tvistlösningsorganisationen samt registraren till innehavaren. Tvister om tilldelningen av .nudomännamn tillämpas enligt Uniform Domain-Name-Dispute-Resolution Policy (UDRP), en policy som har framtagits av ICANN. Internetstiftelsen är inte inblandad i administration eller handläggning av tvister om .nu-domäner. 

Mer information om tvistlösningen finns här: https://internetstiftelsen.se/domaner/tvistlosning/tvistlosning-for-se-domaner/ 

Tvistlösningsförfarandet genom ATF eller UDRP är alternativ till att gå till domstol. En part har alltid möjlighet att ansöka om att få saken prövad i allmän domstol.