Hur avregistrar vi som registrar en domän? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Hur avregistrar vi som registrar en domän?

Uppdaterad 26 Apr, 2020

Det går att avregistrera en domän via delete-kommandot (omgående deaktivering) samt via update domain-kommandot. Det finns två varianter vid update domain, omgående deaktivering eller deaktivering vid domänens förfallodatum.

  • Skicka in EPP-kommandot delete för domänen, då deaktiveras domänen direkt och avregistreras efter 60 dagar.

  • Via EPP-kommandot domain:update sätts client delete till 1, då deaktiveras domänen direkt och avregistreras efter 60 dagar.

  • Via EPP-kommandot domain:update sätts client delete till 1 tillsammans med att man anger att domänen ska deaktiveras senare. Domänen deaktiveras då när dess förfallodatum inträffar och avregistreras efter 60 dagar.

För tekniska detaljer se EPP-manualen:
https://support.registry.se/sv/downloads/files/epp-rules-policies-and-protocol-description

samt XML-schema iis-1.2.xml: https://support.registry.se/sv/downloads/files/iis-1-2-xml