Hur blir det med hostobjekt vid byte av registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av namnservrar - Support Portal | Registry Services

Hur blir det med hostobjekt vid byte av registrar?

Uppdaterad 6 May, 2020

I kommandot för byte av registrar kan registraren välja att ange nya namnservrar. Om inga nya namnservrar anges kvarstår de befintliga.