Hur blir vi registrar? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Hur blir vi registrar?

Uppdaterad 9 Mar, 2021

Bli registrar
Internetstiftelsen arbetar enligt en affärsmodell som kallas för registry-registrar-modell, vilket är en internationellt etablerad standard för toppdomäner. Affärsmodellen innebär i korthet att alla innehavare av domäner är kunder till Internetstiftelsens registrarer i stället för som tidigare kunder till Internetstiftelsen (tidigare IIS). 

Som registrar har man ett registraravtal med Internetstiftelsen gällande .se och/eller .nu-domäner vilket innebär att registraren bland annat tillhandahåller följande tjänster:

 • Nyregistrering av domännamn
 • Förnyelse av domännamn
 • Överlåtelse från en innehavare till en annan
 • Uppdatering av innehavaruppgifter
 • Uppdatering av namnservrar
 • Medverkan vid innehavares byte av registrar
 • Avregistrering av domännamn

Ansökningsavgiften för att bli registrar är 10 000 SEK exklusive moms. Registraren ska årligen betala en administrativ avgift om 10 000 SEK exklusive moms per toppdomän. Registrarer som administrerar båda toppdomänerna .se och .nu betalar 16 000 SEK exklusive moms årligen totalt, och erhåller därmed ett prisavdrag om 4000 SEK exklusive moms. från vilken det avräknas ett belopp baserat på registrarens nyregistreringsvolym under det gångna året. 

Från den årliga administrativa avgiften avräknas ett belopp om 110 SEK per nyregistrerad domän. Det totala avräknade beloppet krediteras på nästkommande års första faktura. Det maximala beloppet som kan avräknas är 16 000 SEK (för registrar som administrerar båda toppdomänerna .se och .nu) eller 10 000 SEK (för registrar som administrerar en av toppdomänerna .se eller .nu). 

Räkneexempel:
1 nyregistrering = 110 SEK i avräkning från erlagd administrativ avgift

160 eller fler nyregistreringar = 16 000 SEK i avräkning från erlagd administrativ avgift, ingen avgift att betala för nästkommande årsfaktura, då 16 000 -16 000 = 0 SEK

Grossistpriset för nyregistrering och förnyelse av ett domännamn är 9,17 SEK per månad exklusive moms. Lägsta avgift som kan erläggas är därför för 12 månader (110,04 SEK) och högsta avgift är för 120 månader (9,17 x 120) 1100,40 SEK.

Ansökan om att bli registrar
Det första momentet är att företaget som vill bli registrar skickar in en ansökan som blir bedömd utifrån ett ekonomiskt och lämplighetsmässigt perspektiv. Ansökan gör ni genom att fylla i ansökningsformuläret som finns här: "Bli registrar".  Ansökningsformuläret innehåller kontaktuppgifter samt ett antal frågor som ni ska svara på.

Internetstiftelsen tar emot ansökan
Internetstiftelsen kommer att behandla er ansökan skyndsamt och återkomma till er om något i ansökan saknas eller om kompletterande information behövs. Ansökan kommer att bedömas utifrån ett ekonomiskt och lämplighetsmässigt perspektiv och kan antingen bli godkänd eller avslagen.

Ni kommer att få ett svar huruvida er ansökan blir godkänd så att processen kan fortgå eller inte. Detta svar får ni senast tio arbetsdagar från det att en komplett ansökan tagits emot. Tiden om tio arbetsdagar gäller svenska företag eftersom den ekonomiska bedömningen för utländska företag oftast tar längre tid att genomföra.

Godkänd ansökan
Om ansökan blir godkänd skickas ett e-postmeddelande med viktig information som vi vill att ni tar del av och bekräftar. När vi har fått bekräftelsen ska ni betala in ansökningsavgiften på 10 000 SEK exklusive moms, information om betalningen får ni i ett separat mejl.  Observera att detta är en avgift som inte återbetalas om ni inte fullföljer funktionsprovet inom 3 månader. Därefter kommer Internetstiftelsen att skicka ut instruktioner om hur funktionsprov genomförs.

När funktionsprovet är avklarat ska ni skicka in två undertecknade registraravtal samt betala in den administrativa avgiften. Internetstiftelsen skickar ut två registraravtal för undertecknande först när ni klarat funktionsprovet med godkänt resultat. När betalning har skett och avtalen har undertecknats av båda parter är ni en godkänd registrar för Internetstiftelsen. Läs även under ”Krav för att bli godkänd registrar för Internetstiftelsen” längre ner på denna sida. 

Ansökan avslås
Internetstiftelsen kan komma att ge avslag på er ansökan om företaget inte uppfyller de ekonomiska och/eller de lämplighetsmässiga kraven. Om ni skulle få avslag meddelar Internetstiftelsen detta snarast.

Om vi fått avslag på vår ansökan, när kan vi då ansöka igen?
Ni kan tidigast ansöka sex månader efter att Internetstiftelsen meddelat er om att ni fått avslag.

Krav för att bli godkänd registrar för Internetstiftelsen
Företag som klarar den ekonomiska och lämplighetsmässiga bedömningen går vidare i processen, vilket innebär ni ska genomföra ett funktionsprov mot Internetstiftelsen testsystem för EPP med godkänt resultat. Ni måste genomföra funktionsprovet med godkänt resultat senast tre månader efter att ni fått er ansökan godkänd, och Internetstiftelsen har skickat information om hur ni går tillväga för att genomföra provet.

För att bli godkänd registrar krävs:

 • Godkänd registraransökan
 • Godkänt funktionsprov gällande EPP
 • Undertecknat registraravtal av båda parter

Funktionsprov
Funktionsprovet är en obligatorisk del i att bli registrar. Det är ett tekniskt prov för att säkerställa att registrarens system och medarbetare kan utföra registreringstjänster via EPP (Extensible Provisioning Protocol) gentemot Internetstiftelsen på ett korrekt sätt. Det som testas är bland annat:

 • Nyregistrering av domännamn
 • Förnyelse av domännamn
 • Uppdatering av kontaktuppgifter
 • Uppdatering av namnservrar
 • Överlåtelse av domännamn
 • Avregistrering av domännamn

Alla blivande registrarer måste genomföra funktionsprovet oavsett tidigare erfarenhet av EPP från andra toppdomäner. Information om hur anmälan till funktionsprovet går till skickas till er via e-post när Internetstiftelsen har behandlat och godkänt er ansökan.

Notera att funktionsprovet måste vara genomfört med godkänt resultat inom tre månader efter det att Internetstiftelsen har skickat information om hur ni går tillväga för att utföra provet. Ni som redan är ackrediterad .se-registrar behöver inte genomföra funktionsprovet eftersom ni redan har gjort det för .se och systemen är identiska.

Testmiljö
Ett EPP-testsystem finns tillgängligt för test av EPP-protokollet, domäner i testmijön slutar på .test. Testsystemet innehåller inte en testdatabas utan det är upp till er själva att bygga en testdatabas genom nyregistreringar.

För frågor om testmiljön vänligen skicka ett e-postmeddelande till registry@internetstiftelsen.se.