Hur får den ursprungliga innehavaren reda på att en överlåtelse har skett? - Kunskapsbas / Rutiner / Överlåtelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Hur får den ursprungliga innehavaren reda på att en överlåtelse har skett?

Uppdaterad 19 Apr, 2020

Enligt rutinbeskrivningen för överlåtelse ska innehavaren informeras av registraren enligt det generella kravet i registraravtalet, att en kvittens ska ske för varje registreringstjänst. 

Ett ofta använt tillvägagångssätt är via e-postmeddelande.