Hur får innehavaren reda på att en avregistrering har skett? - Kunskapsbas / Rutiner / Avregistrering av domännamn - Support Portal | Registry Services

Hur får innehavaren reda på att en avregistrering har skett?

Uppdaterad 30 Apr, 2020

Enligt rutinbeskrivningen för avregistrering ska innehavaren informeras av registraren enligt det generella kravet i registraravtalet att kvittens skall göras på varje registreringstjänst. Ett ofta använt tillvägagångssätt är via e-postmeddelande.