Hur fungerar ångerrätten vid registrering av en domän? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Hur fungerar ångerrätten vid registrering av en domän?

Uppdaterad 2 May, 2020

Som registrar tar man ofta in beställningar på domännamn via ett formulär på webben, via telefon eller via e-post. Därmed gäller ångerrätten i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ansvaret ligger på varje enskild registrar att skapa lämpliga rutiner för ångerrätt i samband med registrering av domännamn.