Hur går byte av registrar till? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Hur går byte av registrar till?

Uppdaterad 5 Apr, 2020

En innehavare ska kunna byta registrar (så kallad registrar transfer) när som helst. Såhär går det till i detalj:


• Innehavaren vänder sig till avlämnande registrar och hämtar ett lösenord(auktoriseringskod). Avlämnande registrar förvissar sig om att det är innehavarensom begär auktoriseringskoden och genererar därefter koden som lämnas över till innehavaren

• Innehavaren vänder sig till den nya registraren och lämnar över auktoriseringskoden enligt de rutiner som den nya registraren har för detta

• Den nya registraren initierar bytet av registrar till Registry Services, via EPP-protokollet (transfer request)

• Bytet genomförs och Registry Services bekräftar genomförandet till både den nya och den tidigare registraren

• Den nya registraren bekräftar bytet till innehavaren