Hur går frisläppning av domäner till? - Kunskapsbas / Rutiner / Frisläppande av domännamn - Support Portal | Registry Services

Hur går frisläppning av domäner till?

Uppdaterad 6 May, 2020

  • Frisläppande av domännamn sker efter att domännamnet har varit deaktiverat i 60 dagar och har legat i karantän i 7 dagar.(Deaktiveringsperioden avslutas med att domännamnet avregistreras och karantänsperioden avslutas med att domännamnet frisläpps på frisläppningsdatumet. ) Observera att frisläppningsdatumet inte ska förväxlas med borttagningsdatumet då det är två olika saker.
  • Efter att domännamnet har hamnat i karantän anses domännamnet tillhöra Registry Services. Det betyder också att domännamnet inte kan tas tillbaka av den ursprungliga innehavaren.
  • När ett domännamn deaktiveras förses det med ett borttagningsdatum och ett frisläppningsdatum och domännamnet tillsammans med frisläppningsdatumet inkluderas också vid samma tillfälle i en lista över domännamn som kan bli lediga på Internetstiftelsens webbplats. Domännamnen frisläpps inte i den ordningen de står i filen på Internetstiftelsens webbplats, det vill säga i bokstavsordning, utan domännamnen släpps i slumpvis ordning.
  • Ett domännamn frisläpps tidigast 04.00 UTC samma dag som frisläppningsdatumet.