Hur hanterar vi specialtecken, exempelvis i lösenord? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Hur hanterar vi specialtecken, exempelvis i lösenord?

Uppdaterad 12 Apr, 2020

Se till  att ert system kan hantera ett lösenord som innehåller specialtecken.  

XML escaped characters 
Följande fem tecken har en speciell betydelse för XML: (ampersand), (mindre än), > (större än), “ (dubbelcitationstecken) och ‘ (så kallad enstaka offert). Dessa tecken måste undvikas när de används som data och det kan göras genom att använda Entity-notationer eller som CDATA-element.

  • Ogiltig: <pw> abcABC <> 123 </pw>
  • Giltig: <pw> abcABC & lt; & gt; 123 </pw>
  • Giltig: <pw><! 3.8CDATA ChapterabcABC<>123????? </pw>