Hur hanteras adressuppdateringar? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av innehavaruppgifter - Support Portal | Registry Services

Hur hanteras adressuppdateringar?

Uppdaterad 6 May, 2020

Registry Services gör inte adressuppdateringar. Registraren ska i enlighet med Registraravtalet § 9.3 kontrollera innehavarens uppgifter och fortlöpande kontrollera att dessa uppgifter är valida och aktuella.