Hur hanteras en begäran om avregistrering där företaget är försatt i konkurs? - Kunskapsbas / Rutiner / Avregistrering av domännamn - Support Portal | Registry Services

Hur hanteras en begäran om avregistrering där företaget är försatt i konkurs?

Uppdaterad 30 Apr, 2020

Registraren måste ha rutiner som säkerställer att den person som begär avregistreringen har rätt att göra det. För ett företag som är i konkurs har normalt konkursförvaltaren den rätten och de kontaktpersoner som finns angivna har troligen inte längre rätt att agera för företagets räkning. Som huvudregel skall konkursförvaltaren alltid kontaktas i ärenden som rör bolag försatt i konkurs.