Hur hanteras en begäran om överlåtelse där företaget är försatt i konkurs? - Kunskapsbas / Rutiner / Överlåtelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Hur hanteras en begäran om överlåtelse där företaget är försatt i konkurs?

Uppdaterad 6 Apr, 2020

Ett företag är försatt i konkurs och den person som står som kontaktperson för företagets domännamn vill överlåta domännamnet till ett annat företag. Hur ska registraren hantera detta? 

Registraren måste ha rutiner som säkerställer att den person som begär överlåtelsen har rätt att göra det. För ett företag som är i konkurs har normalt konkursförvaltaren den rätten och de kontaktpersoner som finns angivna har troligen inte längre rätt att agera för företagets räkning. 

Som huvudregel skall konkursförvaltaren alltid kontaktas i ärenden som rör bolag försatt i konkurs.