Hur hanteras överlåtelse exempelvis om person som ej är behörig agerat för företagets räkning? - Kunskapsbas / Rutiner / Överlåtelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Hur hanteras överlåtelse exempelvis om person som ej är behörig agerat för företagets räkning?

Uppdaterad 6 Apr, 2020

Vad gör du som registrar om  exempelvis följande Inträffar:

  • En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den person som undertecknat överlåtelseblanketten inte var behörig att teckna firman.
  •  Den ursprunglige innehavaren påstår att överlåtelse skett med förfalskad underskrift?

Du tar då fram underlaget för överlåtelsen för kontroll. Du bör inte själv fatta beslut om återföring av domännamnet utan hänvisa den ursprungliga innehavaren till att anmäla ärendet till polis (vid misstanke om brott) eller att pröva ärendet som tvistemål i domstol.