Hur kontrolleras att en nyregistrerad domän är korrekt utpekad? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av namnservrar - Support Portal | Registry Services

Hur kontrolleras att en nyregistrerad domän är korrekt utpekad?

Uppdaterad 30 Apr, 2020

En förhandskontroll av namnservrar sker inte hos Registry Services. Den första kontrollen av en nyregistrerad domän sker i 95 procent av fallen inom 12 timmar från registreringstillfället. Registry Services kontrollerar också regelbundet alla domäners namnservrar.