Hur och när kontrolleras att en nyregistrerad domän är korrekt utpekad? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av namnservrar - Support Portal | Registry Services

Hur och när kontrolleras att en nyregistrerad domän är korrekt utpekad?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

Registry Services utför inte någon förhandskontroll av domäns utpekade namnservrar. 

Registry Services kontrollerar med hjälp av verktyget Zonemaster en gång per dygn .se och .nu zonens alla DNS-förändringar. Det här innebär att första kontrollen av en nyregistrerad domän i snitt sker 12 timmar efter att den pekats ut.

Om något fel uppmärksammas vid denna kontroll, exempelvis en felaktig utpekning eller ompekning så kommer sponsoring client, det vill säga berörd registrar, få ett mejl om detta. En registrar kan om så önskas avbeställa detta mejl (opt-out).