Hur når vi era EPP-servrar? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Hur når vi era EPP-servrar?

Uppdaterad 4 Apr, 2020

  • .se-produktionsservern kan nås på epp.iis.se.
  • .nu -produktionsservern kan nås på epp.iis.nu.
  • Testservern kan nås på epptest.iis.se. Notera att alla domäner i testmiljön måste sluta med ".test" som i exemplet: domain.test