Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar om domän eller kontakt avregistreras (delete)? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar om domän eller kontakt avregistreras (delete)?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

EPP-meddelandet som skickas från vår EPP-server om en domän eller kontakt avregistreras är utformat enligt nedan. Om en domän avregistreras skickas även <iis:transferNotify/> till avlämnande registrar.

Avregistrerat domännamn

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>

<epp xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd"

xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<response>

<result code="1301">

<msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>

</result>

<msgQ count="3" id="3549615">

<qDate>2020-03-26T04:04:24.0Z</qDate>

<msg lang="en">Domain deleted</msg>

</msgQ>

<resData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">

<iis:deleteNotify xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd"

xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<dom:delete xmlns:dom="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">

<dom:name>example.se</dom:name>

</dom:delete>

</iis:deleteNotify>

</resData>

<trID>

<clTRID>6e5e8657-601e-4208-82f8-0b7338dc5e50</clTRID>

<svTRID>622062788</svTRID>

</trID>

</response>

</epp>

Avregistrerad kontakt

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>

<epp xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd"

    xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

    <response>

        <result code="1301">

            <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>

        </result>

        <msgQ count="1" id="3748081">

            <qDate>2020-04-29T13:51:32.0Z</qDate>

            <msg lang="en"></msg>

        </msgQ>

        <resData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">

            <iis:deleteNotify xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd"

                xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2"

                xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

                <con:delete xmlns:con="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">

                    <con:id>qpvaxm0001-08832</con:id>

                </con:delete>

            </iis:deleteNotify>

        </resData>

        <trID>

            <clTRID>E8GPtwbMgtxR</clTRID>

            <svTRID>622149748</svTRID>

        </trID>

    </response>

</epp>