Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar om domän förfaller (expire) eller deaktiveras? - Kunskapsbas / Teknik / EPP-meddelanden - Support Portal | Registry Services

Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar om domän förfaller (expire) eller deaktiveras?

Uppdaterad 5 Jul, 2022

Om en domän förfaller (expires) eller deaktiveras skickar EPP-servern EPP-meddelanden till den ansvariga registraren (Sponsoring client) enligt nedan exempel.

Expired
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<response>
<result code="1301">
<msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
</result>
<msgQ id="1160117" count="47">
<qDate>2020-04-22T04:01:37.0Z</qDate>
<msg lang="en">Domain expired</msg>
</msgQ>
<resData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
<iis:updateNotify xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd"
xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<dom:infData xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"
xmlns:dom="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
<dom:name>examples.nu</dom:name>
<dom:roid>DOMAIN_00000123456-NU</dom:roid>
<dom:status s="ok" />
<dom:registrant>abcdef1010-00001</dom:registrant>
<dom:contact type="tech">abcdef1010-00030</dom:contact>
<dom:contact type="billing">abcdef1010-00002</dom:contact>
<dom:contact type="admin">abcdef1010-00029</dom:contact>
<dom:ns>
<dom:hostObj>ns1.example.se</dom:hostObj>
<dom:hostObj>ns2.example.se</dom:hostObj>
</dom:ns>
<dom:clID>Foobar Corp</dom:clID>
<dom:crID>Foobar Corp</dom:crID>
<dom:crDate>1999-04-12T00:00:00.0Z</dom:crDate>
<dom:upID>CoreRegistry 2</dom:upID>
<dom:exDate>2020-04-12T00:00:00.0Z</dom:exDate>
</dom:infData>
</iis:updateNotify>
</resData>
<extension xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
<iis:infData xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd"
xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<iis:deactDate>2020-04-22T00:00:00.0Z</iis:deactDate>
<iis:state></iis:state>
<iis:clientDelete>0</iis:clientDelete>
</iis:infData>
</extension>
<trID>
<clTRID>epp344789:1587862781362.396</clTRID>
<svTRID>622062724</svTRID>
</trID>
</response>
</epp>

Deaktiverad
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<response>
<result code="1301">
<msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
</result>
<msgQ id="1160117" count="47">
<qDate>2020-04-22T04:01:37.0Z</qDate>
<msg lang="en">Domain deactivated</msg>
</msgQ>
<resData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
<iis:updateNotify xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd"
xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<dom:infData xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"
xmlns:dom="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
<dom:name>examples.nu</dom:name>
<dom:roid>DOMAIN_00000123456-NU</dom:roid>
<dom:status s="serverHold" />
<dom:status s="PendingDelete" />
<dom:registrant>abcdef1010-00001</dom:registrant>
<dom:contact type="tech">abcdef1010-00030</dom:contact>
<dom:contact type="billing">abcdef1010-00002</dom:contact>
<dom:contact type="admin">abcdef1010-00029</dom:contact>
<dom:ns>
<dom:hostObj>ns1.example.se</dom:hostObj>
<dom:hostObj>ns2.example.se</dom:hostObj>
</dom:ns>
<dom:clID>Foobar Corp</dom:clID>
<dom:crID>Foobar Corp</dom:crID>
<dom:crDate>1999-04-12T00:00:00.0Z</dom:crDate>
<dom:upID>CoreRegistry 2</dom:upID>
<dom:exDate>2020-04-12T00:00:00.0Z</dom:exDate>
</dom:infData>
</iis:updateNotify>
</resData>
<extension xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
<iis:infData xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd"
xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<iis:deactDate>2020-04-22T00:00:00.0Z</iis:deactDate>
<iis:delDate>2020-06-21T00:00:00.0Z</iis:delDate>
<iis:relDate>2020-06-28T00:00:00.0Z</iis:relDate>
<iis:state></iis:state>
<iis:clientDelete>0</iis:clientDelete>
</iis:infData>
</extension>
<trID>
<clTRID>epp344789:1587862781362.396</clTRID>
<svTRID>622062724</svTRID>
</trID>
</response>
</epp>